Copyright

Zoals beschreven in de Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht, hoofdstuk 1-25a in de Algemeene Bepalingen, is deze website en zijn alle werken hierin beschermd onder de copyrightwet volgens het auteursrecht. Dit houdt in dat geen enkel werk; afbeelding, code, tekst, concept, muziek etc. dat tentoongesteld wordt via deze website gebruikt/gekopieerd mag worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar, V.C.J.M. van Rooij. Ook (onder)delen van deze website en zijn inhoud die NIET de label hebben van auteursrecht vallen nog altijd onder deze wetgeving. Onder schriftelijke toestemming wordt in dit geval geen elektronische overdracht van tekst geaccepteerd. Enkel en alleen geschriften ondertekend door de eigenaar en de gebruiker zal geaccepteerd worden als legaal "contract voor toestemming van gebruik" (ook wel genoemd: "licentieverlening"). Dit document zal beschouwd worden als een rechtsgeldig en wettelijke overeenkomst, ook omschreven als "contract". In dit "contract voor toestemming van gebruik" zullen de volgende punten worden aangeduid. 1 de afbeelding/tekst/code/concept/foto/tekening/website/muziek waarvoor "contract voor toestemming van gebruik" voor wordt aangevraagd. 2 de naam van de eigenaar en de persoon die "contract voor toestemming van gebruik" aanvraagt. 3 de manier hoe het item gebruikt zal worden i.e. expositie, uitprinten, commerciële doeleinden, drukwerk, verwijzing etc. 4 de overeengekomen prijs (indien van toepassing). 5 de einddatum dat het "contract voor toestemming van gebruik" geldig is. 6 de stappen die ondernomen zullen worden bij contractbreuk. 7 bijzondere gevallen en/of uitzonderingen geaccepteerd in het "contract voor toestemming van gebruik". Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zullen de nodige rechtsmatige stappen worden ondernomen. Uw bezoek aan www.mijncreaties.com wordt gezien als acceptatie van de gebruikers- en bezoekersvoorwaarden. Tijdens uw bezoek aan www.mijncreaties.com wordt van u verwacht dat u deze regels en voorwaarden respecteert en accepteert Indien u hier geen gehoor aan geeft, zullen strafrechtelijke stappen ondernomen worden tegen u. Voor een aanvraag van "contract voor toestemming van gebruik" kunt u contact opnemen via bovenstaand menu, pagina: "contact". Meer informatie omtrent het auteursrecht kunt u vinden op wetten.overheid.nl. Eventuele aanvullende informatie vindt u op auteursrecht.nl. Voor persoonlijke informatie en/of vragen kunt u ten alle tijde contact met mij opnemen via bovenstaand menu.
Wie is online
3 Bezoekers
Translate