wanneer is een brief rechtsgeldig verzonden?

26 February, 2010

we hebben vast allemaal weleens die vraag aan ons zelf gesteld: kan een bedrijf jou eraan houden wanneer je een brief neit ontvangen hebt? zoals we lazen in de post blog is de post niet perfect. het kan dus gebeuren dat een brief van een bedrijf jou niet bereikt, maar mag het bedrijf jou dan alsnog vorderen of aanmaningen sturen? dit is een moeilijk onderwerp, want het ligt aan veel variabelen. over het algemeen word dit ingedeelde in 2 secties: verzendtheorie, en ontvangsttheorie. ontvangsttheorie is de regelgeving omtrent het ontvangen. het versturen van een brief betekent niet dat de brief is aangekomen, er bestaat namelijk een reëel risico dat de brief niet aankomt. stel dat een incassobureau jou een brief stuurt, en jij hebt deze niet ontvangen, is het niet mogelijk voor hen om jou daarop vast te pinnen. het incassobureau moet eerst bewijzen dat jij die brief ontvangen hebt, want het word pas rechtsgeldig NA jij de brief hebt ontvangen. of je hem leest of niet maakt niet uit, men moet bewijs hebben dat hij is aangekomen. de dag tekening in de brief doet NIET ter zake. hier is een stukje van wikipedia over de ontvangsttheorie.
De ontvangsttheorie is een theorie binnen het recht die rechtsgeldigheid aan verzonden documenten en verklaringen toekent op het moment waarop deze in ontvangst zijn genomen. Dit betekent dat een partij die in rechte een beroep wil doen op de geldigheid van deze verklaring (meestal de verzender) zal moeten aantonen dat de verklaring is ontvangen. Dit betekent dat bewijs van verzending onvoldoende is, in tegenstelling tot bij de verzendtheorie. Om deze reden wordt belangrijke post aangetekend of per koerier verzonden. Vereist is dan wel dat men een ontvangstbewijs kan tonen. Ook bij communicatie per fax kan aangetoond worden dat het bericht door de andere partij is ontvangen. Bij e-mailberichten is dit meestal moeilijker, terwijl mondelinge verklaringen in het geheel niet na te trekken zijn. De dagtekening van de verklaring doet niet ter zake. Wanneer men zijn verklaring wil herroepen, kan dit door een nog sneller communicatiemiddel te gebruiken, bijvoorbeeld een fax met de oproep een eventuele nakomende brief te negeren. De belangrijkste uitwerking van de ontvangsttheorie is in het Nederlands recht te vinden in artikel 3:37 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bepaald wordt dat de verklaring pas werking heeft op het moment dat deze ontvangen is. Hoe dit doorwerkt in het recht is aan te tonen met een aantal praktische voorbeelden: Albert zegt zijn abonnement op de boekenclub op. Dit moet voor 1 juni gebeuren, anders wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Albert verstuurt zijn schriftelijke mededeling op 27 mei maar de boekenclub ontvangt deze pas op 2 juni. De mededeling heeft per 2 juni, maar doordat het gebruik van stilzwijgende overeenkomsten per wet aan banden gelegd is kan hij alsnog onder zijn contract uit. Jaap is ondernemer en heeft wanbetaler Gijs al talloze keren gemaand een vordering te voldoen. Jaap heeft er nu genoeg van en geeft de vordering middels cessie uit handen aan een incassobureau. Maar net als het incassobureau Gijs een brief heeft gestuurd betaalt Gijs aan Jaap. De betaling arriveert op 1 mei, de brief van het incassobureau op 2 mei. Pas na mededeling wordt een cessie rechtsgeldig jegens de debiteur, de mededeling kwam na de betaling, en dus heeft Jaap rechtsgeldig betaald en vist het incassobureau achter het net. Het incassobureau eist alsnog betaling van Gijs omdat het de brief voor de betaling verzonden heeft, namelijk op 29 april. Dat is aantoonbaar want het staat zo in hun systeem. Door de ontvangsttheorie doet dit echter niet ter zake, want de datum van ontvangst is datgene dat rechtswerking heeft, niet de verzendingsdatum.
de verzendtheorie daarentegen werkt op een andere manier. de verzendtheorie behoudt een foutmarge van 7 dagen bij verzending. dat betekent dat een brief die de belastingdienst verstuurd op 1 maart, een 17 dagen periode kent, ook al word er in de brief gesproken van 2 werkweken (10 dagen). er worden 10 werkdagen gerekend voor de geldigheid van de vordering of aanmaning, maar ze rekenen mee dat de post er maximaal 7 dagen over kan doen. dus de dagtekening van de brief kan bijvoorbeeld 7 dagen in de toekomst liggen, of de maximale geldigheid ligt gewoon 7 dagen verder dan de datum in de brief. op deze manier is de kans miniem dat een brief te laat word ontvangen, of dat de ontvanger te weinig tijd over heeft. helaas word in deze theorie niet gekeken naar de mogelijkheid dat de brief niet ontvangen is. het is dus bijzonder raadzaam een bedrijf te vragen welke theorie ze hanteren. bijvoorbeeld: hans krijgt een brief dat zijn schuld bij zijn telefoon provider naar het incassobureau gaat, terwijl hij helemaal niet wist dat hij een achterstand had. zijn schuld was eigenlijk 25 euro, maar daar kwamen aanmaningskosten bij, en administratieve kosten. de schuld is daarom nu 50 euro. hans beroept zich op de onvangsttheorie, en gaat in beroep over de ophoging van het bedrag en eist het oorspronkelijke bedrag terug. helaas gebruikt het bedrijf de verzendtheorie waarin men 7 extra dagen meerekent in de betaal datum om de klant genoeg tijd te geven in het geval dat de post er langer over doet. echter.... zolang hij nog geen brief heeft ontvangen van het incassobureau, kan hij de extra kosten daarvan voorkomen door snel te betalen. want als de datum van zijn betaling 1 mei is, en hij ontvangt de brief van het incassobureau op 2 mei, dan vist het incassobureau naast het net. ze kunnen nog proberen om hans alsnog te laten betalen, maar rechtsgeldig hebben ze geen poot om op te staan. hoe de verzendtheorie en ontvangsttheorie worden gebruikt is een groot probleem, ze zijn namelijk tot op zeker hoogte open voor interpretatie. dit zorgt ervoor dat het lang niet altijd duidelijk is welke theorie een bedrijf hanteert, en hoe ze dit hard kunnen maken. wat niet helemaal aansluit op het hoofdonderwerp, maar wat hier wel op doorgaat is het principe van "niet betalen". in alle gevallen is het slimmer om gewoon meteen te betalen en daarna in beroep te gaan. wanneer jij niet betaalt, voor wat voor reden dan ook, dan heeft het bedrijf het recht om jouw als wanbetaler te behandelen. jij hebt niet het recht om te bepalen of je iets wel of niet moet betalen. dus in het geval van hans kun je beter eerst betalen, en daarna moeilijk gaan lopen doen. als je wint betaalt het bedrijf jou het geld terug dat je teveel betaald hebt.

1 Reactie over “wanneer is een brief rechtsgeldig verzonden?”

  • Peter Klaver says:

    Duidelijk artikel. Maakt het voor mij wat duidelijk hoe ik in mn recht sta. Zit namelijk in een vergelijkbare posities als “hans”.

Laat een reactie achter

Ga naar boven.