kerstmis

26 December, 2009

alle feestdagen zijn het slachtoffer geworden van commercialisering. dit betekent gewoonweg dat de zakenwereld hevig gebruikt maakt van deze feestdagen om hun producten aan te smeren. met sinterklaas zijn alle winkels gericht op alles dat met sinterklaas te maken kan hebben, en voeren speciale acties uit om klanten te trekken en naamsbekendheid te maken. valentijn, pasen, kerstmis, nieuwjaar etc. zijn geen uitzondering, en worden ook hevig uitgebuit door de zakenwereld. maar laten we dat nu even opzij zetten, en naar de echte kerstmis kijken: wat is kerst? weet je dat echt? de ene zegt "kerst is toch wanneer jezus weer opstond?", de ander zegt "toen werd christus geboren". vreemd genoeg hebben beide een klein beetje gelijk, en toch ook weer niet. pasen is officieel de dag waarop jezus weer opstond, maar deze dag word tegenwoordig uitgerekend door gebruik te maken van de zonnewende, en is dus niet helemaal gelijk meer met vroeger. er zijn theorieën dat jezus in het jaar 0 eigenlijk opstond rond de periode van eind december. het echte feest van kerstmis zoals het gevierd word door de westerse wereld is gebaseerd op het idee dat christus toen geboren werd. het vreemde is echter, dat deze datum (24 december naar 25 december) gekozen is door keizer constantijn de grote, en dus niet echt afgeleid is van de mogelijke ECHTE geboorte datum. er zijn vele theorieën die beweren dat christus op een totaal andere datum geboren is. datums liggend in de maanden juli, of juni zijn niet onbekend. de geboorte van christus volgens de hedendaagse kalender werd berekend door monnik dionysius exiguus in 523 na christus. een berekening NA 523 jaar door een monnik in het process van het maken van een nieuwe kalender is een marge die zeer wijd genomen mag worden. er zijn vele evangeliën die er tegenwoordig op wijzen dat de geboorte van christus waarschijnlijk 3 tot 5 jaar eerder is geweest. historici zijn er eerder overeens dat de geboorte zo'n 6 jaar eerder is geweest dan wij nu denken. het probleem van de datum van 25 december is logisch als je erbij stil staat. een kind dat geboren word op 25 december 2009, zal in begin 2011 pas 1 jaar oud zijn (en enkele dagen), terwijl het jaargetal met 2 is gegroeid. je kunt dus zeggen dat het 2 jaar na de geboorte is van dit kind, terwijl dit kind pas 1 jaar oud is. dit maakt het extra moeilijk bij christus, want dan zou het enkele dagen na kerstmis al meteen 1 na christus zijn. wanneer het dan NIET 1 na christus is, dan zou de echte leeftijd van jezus eigenlijk 1 jaar ouder zijn we nu denken. dan zou dit jaar niet 2009 zijn, maar eigenlijk al 2010. als ze dat wel goed hebben gedaan, dan is het misschien eigenlijk 2008, en niet 2009. een probleem dat vandaag de dag niet meer te bevestigen is. de keuze voor deze specifieke datum is niet totaal onlogisch geweest. wat echter zonder meer duidelijk is, is dat het christendom ontstaan is uit het leven en de geschriften van jezus' zijn geloof. het christendom is dus "de leer van jezus' zijn leven". op 25 december werd er in het jaar 0 overal ter wereld de zonnegod aanboden. ra in egypte, sol invictus in rome, helios in griekenland enz. christus word ook "het licht van de wereld" genoemd, en daarom koos constantijn de grote ervoor dat de juiste datum voor christus' geboorte op de dag van het licht moest zijn, dus 25 december. dit werd echter pas gekozen rond de 4de eeuw na christus, hiervoor werd de zonnewende op 21 december aanboden, en daarmee ook een offer gemaakt aan christus, omdat tijdens dit feest het boze werd verjaagd en het goede werd omarmd. door de vele kalender wijzigingen in de laatste 2500 jaar valt er niet met zekerheid te zeggen welke datum op de huidige kalender nog klopt. pasen is een datum die word berekent, en staat dus nooit echt 100% vast, kerstmis is nu 25 december wat gekozen is door een keizer na de 4de eeuw (wat ook meegenomen werd in het nieuwe testament), en alle overige christelijke feestdagen zijn ook op die manier verdeeld. daarnaast heeft de kalender meerdere malen een tijdstelling wijziging meegemaakt, en is het niet duidelijk of de datums uit de testamenten zijn omgerekend. Het woord 'Kerstmis' betekent eigenlijk 'Christus-mis', omdat dit feest gewijd is aan de geboorte van Jezus die de christus (de gezalfde) wordt genoemd. Het woord 'kerst' is uit het woord christus ontstaan; zo betekent "kerstenen" bijvoorbeeld "christelijk maken". De Mis is de christelijke viering van het offer van de Eucharistie, waarin aan het einde van de dienst gezegd of gezongen wordt "Ite Missa est" (vert. Gaat het is de heenzending of: Gaat het offer is voltrokken). om even een heel duidelijk beeld te scheppen van hoe men in vele honderden jaren NA christus de geschiedenis bepaalde, is hier een simpel voorbeeld. in de periode van 500 na christus (de periode van de nieuwe kalender, keizer constantijn, en de opkomende groei van het christelijk geloof), had men een beperkte geschiedenis verzameling. boeken werden geschreven op papyrus, en was niet wereldwijd of nationaal verspreid. verhalen werden verspreid door reizende handelaren en verhuizende gezinnen. de wereld was bevolkt door grofweg 252 miljoen mensen, tegen de 6.5 miljard van vandaag. informatie deling was schaars, en mensen vertrouwde vooral op de gedeelde verhalen van mensen uit andere steden of landen. geschiften werden bijgehouden, kwijtgeraakt, opnieuw geschreven, herschreven, verzonnen en soms verbrand (door oorlog en dergelijke). stel eens voor dat jij geen laptop hebt, en puur en alleen je geschiedenis kennis mag gebruiken zoals je die op school hebt geleerd. vertel mij dan eens wanneer keizer karel de vijfde werd geboren? of rond welke periode brazilië werd ontdekt? wanneer bereikte het eerste nederlandse schip japan? wanneer was de oprichting van de Oost-Indische Compagnie? allemaal dingen die toendertijd misschien niet zo belangrijk leken, maar wel dingen die de wereld hebben veranderd in hevige mate. stel nu eens voor dat je nog veel minder informatie tot je beschikking hebt, en 90% van de wereld niet kan lezen of schrijven. je moet nu gaan uitrekenen wanneer jezus geboren was, een man die pas rond zijn 30ste een icoon werd in de wereld. en dan ook nog de datum proberen te achterhalen.... het zijn grote taken die erg moeilijk zijn, en dus zeer waarschijnlijk volledig verkeerd zijn. kerstmis is vandaag de dag 1 van de meest gecommercialiseerde feestdagen, en 1 van de grootste feestdagen. maar de betekenis erachter, en de religieuze kant van het verhaal klopt dus voor geen meter meer. maar zolang bedrijven ermee door gaan, en de kerk het blijft volhouden, zal kerstmis altijd blijven. ook zonder geloof zal het door bedrijven en marketing in stand gehouden worden.

Laat een reactie achter

Ga naar boven.