emancipatie

28 December, 2009

ooit op een dag (zo grofweg rond de jaren 50), kwamen vrouwen massaal in beweging. ze eiste gelijke rechten. emancipatie!. toch is het lang niet altijd nodig geweest dat vrouwen deze stap hoefde te maken, terwijl ze toch in eenzelfde situatie zaten. in de jaren 1900 kwamen steeds meer vrouwen voor hun rechten op. een vrouw wou kunnen werken, kunnen stemmen, meer wettelijke rechten hebben. men hoefde niet altijd gebruik te maken van de rechten die een man, maar men wou wel de mogelijkheid hebben tot deze rechten. vandaag de dag staat een vrouw in principe nog steeds gelijk met een man. toch zijn er nog sporen van vroeger te vinden in de huidige maatschappij. denk maar eens aan de vrouwen die onderbetaald worden, of minder hogere bonussen krijgen. denk ook maar eens aan sexuele intimidatie, wat bij een man vrijwel niet voorkomt, maar een vrouw zich heel snel op zal beroepen. denk ook maar eens aan de reactie van justitie wanneer een man een vrouw heeft geslagen, en hoe men reageert wanneer dit andersom is. of hoe de vrouw kan zeuren "doe de bril nou eens omlaag nadat je naar de wc bent geweest!". maar dit is lang niet altijd zo belachelijk geweest. als we gaan kijken naar onze kennis en theorieën over de mens van vroeger, zien we veel dingen die overeen komen met de natuur. heeeeel lang geleden, toen we nog in tijgerprint lendedoekjes rondliepen, en onze vocabulaire bestond uit "uche uche oe a", en we elkaar voorspel beloofde door elkaar te vlooien, had de vrouw ook een rol. in de natuur is het normaal dat een vrouw haar taken heeft, en de man zijn taken. de man doet in veel gevallen het jagen, vechten, veilig houden etc. de vrouw is eerder verantwoordelijk voor het nest, de kinderen, kinderen krijgen etc. een symbiose in de natuur die zeer succesvol blijkt te zijn. de mens komt ook uit deze wereld, in de tijd van grotbewoners had de vrouw ook haar eigen taken. de vrouw was waarschijnlijk degene die voor de bereiding van het eten zorgde, de kinderen, het kinderen krijgen etc. de man was de jager en had een status symbool. de vrouw was slim, en deed niet aan status symbool, elke vrouw was gelijk aan een andere vrouw (vrede op aarde....). het is ook niet bijzonder vreemd om aan te nemen dat gereedschap uitgevonden is door een vrouw. jachtgereedschap zoals speren etc. is daarom weer uitgevonden door een man. zelfs in de tijd van romeinen en egyptenaren hadden vrouwen en mannen hun eigen rol. een vrouw werkte niet, ze had het vrij druk met het bijhouden van het huishouden, eten maken, kleding maken, manden weven, kinderen krijgen etc. de man ging werken, en jagen. omdat een mannelijke mens van nature gebouwd is op kracht, werd de man ook juist hiervoor gebruikt. de vrouw was delicaat gebouwd, en was beter geschikt voor nauwkeurige taken, en werd ook juist hiervoor gebruikt. het enige eeuwenoude verschil is de betaling, het was normaal dat een vrouw geen vergoeding kreeg voor haar diensten. ook als er wel een vergoeding werd uitbetaald, werd dit meestal gedaan aan de man omdat men dacht dat deze meer ervaring en kennis van "geld" had. het is een logische stap om iets te delen met degene die er het meeste ervaring mee heeft. dit berust dus niet op discriminatie. (de reden dat geld tussen 2 haakjes staat, is omdat men in die tijd ook voorwerpen als "geld" kon gebruiken. 'ik ruil mijn verzameling brandhout, tegen jouw varken', zo kon de een een vuur maken, en de ander eten). in de jaren daarop waarin de wereld zich verder ging ontwikkelen was het verschil nog steeds niet bepaald noemenswaardig. we zijn nu voor de periode van ridders, en metaal smeden beginnen pas langzaam te groeien. in deze periode was het de man die zijn fysieke voordeel gebruikte om te jagen, bouwen etc. om "geld" binnen te halen. de vrouw bleef vaak thuis om daar haar taken te voldoen. het is zelden tot nooit dat mensen betaald worden om werk te doen dat voor henzelf is, vandaar werd de vrouw niet betaald voor haar werk in het huishouden. het was een gedeelde symbiose, de man zorgt voor "geld" en eten, de vrouw zorgt voor het huishouden, kinderen etc. het feit dat "geld" een belangrijke factor werd, is pas een transformatie die vele jaren later ontwikkeld werd. in de besproken periode waren kinderen namelijk net zo belangrijk voor een gezin als "geld" of eten. vrouwen die weefden, kleding maakte etc, werkte soms via een mannelijke wever, omdat het een gewoonte was om "geld" af te geven aan een man. wederom komt dit omdat het een logische stap is om geld af te geven aan diegene die er het meeste ervaring mee heeft, en dit was toendertijd vrijwel altijd de man. pas rond de periode van de renaissance en de romantische wereld van ridders en mannen in harnassen, werden vrouwen als minder geacht. deze ontwikkeling is ook niet totaal onlogisch. in deze periode werd geld steeds meer een machtsmiddel, wie geld had kon andere kopen, kon betere huizen kopen, meer mensen voor zich laten werken etc. geld werd een status symbool. mensen met een hogere status vonden dat de mensen zonder status minder belangrijk waren, en kleineerde hen. omdat het inmiddels gewoonte was dat de man deze voordelen bereikte door hard werk en/of sluwheid, wou men ook de eer toekennen aan de man. hierdoor kwam de vrouw meer op de achtergrond te staan. in de later ontwikkelde periode werd de vrouw steeds verder naar achteren geduwd. in de laatste honderden jaren steeg de gemiddelde status van de mens, en de kwaliteit van zijn omgeving. hierbij werd de vrouw voor de hoger geplaatste man eerder een slaaf dan een metgezel. voor de gemiddelde persoon was een vrouw nog net zo belangrijk. de man ging nog altijd gewoon werken, en de vrouw bleef thuis om daar haar werk te doen. ook de vrouwen die werkzaamheden verrichtten werden heel soms betaald, meestal via haar mannelijke werkgever. het geven van geld aan een man was inmiddels al vele honderen jaren een gewoonte, en bleef vanuit intuïtie hangen. omdat de mannen met hoge status vonden dat een vrouw minder was dan een man, gingen mensen die deze levensstijl zochten zich ook zo gedragen. gezien het feit dat de hoog geplaatste mannen het meeste invloed hebben op politieke zaken, was het bijna logisch dat wetgevingen en rechten zich vooral zouden richten op de man. hierdoor werd de vrouw wederom enigzins achteruit gedrukt. in de laatste honderd jaar liepen de zaken uit de hand, de vrouw werkte vaker, kreeg vaker problemen met het gebrek aan recht, en werd nog vaker in een hoekje gedrukt. door deze verwaarlozing zijn de vrouwen zich gaan verzamelen om te vechten voor elkaar. hun gevecht was terecht en succesvol. vandaag de dag is er nog altijd verschil tussen man en vrouw, maar vele malen minder dan vroeger, en we gaan de goede kant op. wat echter wel ironisch is, is dat de vrouw zich vooral zal beroepen op emancipatie wanneer het in haar voordeel is. wanneer een vrouw in het nadeel is, zal ze zich beroepen op het fenomeen van vroeger: het zwakkere geslacht. het is dus niet zozeer de man die "van 2 walletjes eet", maar eerder de vrouw die kiest voor hetgeen dat het meest in haar voordeel is. maar we zijn op de goede weg om elkaar gelijkwaardig te maken. nu het verschil tussen zwarte en witte mensen nog,

Laat een reactie achter

Ga naar boven.